ติดต่อเรา

แผนที่

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่ 119/7 หมู่ 1 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลอ่างศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3839 8392-3 โทรสาร 0 3839 8393

Email: chonburi@otep.mail.go.th

แผนที่ใหม่