นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ecixDXHRGa_1465891313