ห่วยใยสุขภาพครูอาวุโส

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดย สถานพยาบาล สกสค. ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชัย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ข้าราชการและครูอาวุโสที่สังกัดชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

4yKGHps2GI_1466068169