การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559

คณะกรรมการ ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 – 2 ธันวาคม 2558  ณสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034