การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา   new
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปี นับถึง 31 ธ.ค.2563)
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. และ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปี นับถึง 31 ธ.ค.2563)

89025089_646096069507069_5634515476194263040_n