การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัคร 16 เม.ย.2563 -15 ม.ค.2564  new
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. และ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปี นับถึง 31 ธ.ค.2563)
ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. และ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปี นับถึง 31 ธ.ค.2563)

92215506_3045917935459632_1708935176039432192_n