ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ประกาศ ขยายรับสมัคร_Page_1

ประกาศ ขยายรับสมัคร_Page_2