ขอความร่วมมือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี

ขอความร่วมมือสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี
**ระบบเปิดให้ประเมินได้ระหว่างวันที่ 15 – 26 มกราคม 2561**
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ประเมินความพึงพอใจ