ต้องการติดต่องาน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ให้นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

ประกาศปิด wfh 3 ส.ค.64