ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ณห้องประชุมภิญโญ สพป.ชบ.1 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0106 DSC_0109 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0117