ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ณห้องประชุมภิญโญ สพป.ชบ.1 ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559

DSC_0013 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027