ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี และ ครูสังกัดในจังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี และ ครูสังกัดในจังหวัดชลบุรี ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี

193690 193691 227418 13450841_1171692262861253_3234014857935462955_n