ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการออกเสียงประชามติ

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการออกเสียงประชามติ กิจกรรมอบรมวิทยากรครู ข เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

DSC_0042DSC_0062DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059