ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มภาคตะวันออก ร่วมแสดงควมยินดีกับ ดร.พิษณุ ตุลสุข ดำรงในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

268074 268074