ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการฯ อาชีวศึกษา

268024 268025