สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พ.ศ.2560

22_Page_1 22_Page_2 22_Page_3 22_Page_4 22_Page_5