หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา” ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ ศิลปินผู้สรรสร้างงานศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการก่อสร้างพระเมรุมาศ แม้มีความยากลำบากเพียงไรก็ไม่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย

โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-Book ได้ที่  http://thaimediafund.or.th/phramerumas/