โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ทำคุณประโยชน์กับสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

CSC_0008_resize DSC_0002_resize DSC_0003_resize DSC_0074_resize DSC_0082_resize DSC_0084_resize DSC_0087_resize DSC_0090_resize DSC_0091_resize DSC_0092_resize DSC_0094_resize DSC_0095_resize DSC_0098_resize DSC_0100_resize DSC_0103_resize DSC_0106_resize DSC_0108_resize