โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ระหว่างสำนักงานคณะกรรม สกสค. และธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560

ที่ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

โดยมี ผอ กลุ่มภาคกลางเข้าร่วมสัมมนา

DSC_0336 DSC_0337

DSC_0338 DSC_0339 DSC_0340 DSC_0341 DSC_0342 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0346 DSC_0347 DSC_0348 DSC_0349 DSC_0350 DSC_0351 DSC_0352 DSC_0353 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0357 DSC_0358 DSC_0360 DSC_0363 DSC_0366 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0372 DSC_0374 DSC_0375 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0378 DSC_0379 DSC_0380 DSC_0381 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0384 DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0388 DSC_0389 DSC_0391 DSC_0392 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0398 DSC_0399 DSC_0400 DSC_0401 DSC_0402 DSC_0403 DSC_0404 DSC_0405 DSC_0406 DSC_0407 DSC_0408 DSC_0409 DSC_0410 DSC_0411 DSC_0412 DSC_0413 DSC_0414 DSC_0415 DSC_0416 DSC_0417 DSC_0418 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0423 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0429 DSC_0430 DSC_0431 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0434 DSC_0435 DSC_0436 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0447 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0453 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0461